Czynniki wpływające na oszczędności w gospodarstwach domowych na obszarach wiejskich w Tanzanii

Nouveau

73,05 €

76,90 €

-5%

Frais d'envoi limités à 4,90 € pour la France métropolitaine quel que soit le nombre d'articles. Délai de livraison : 2 à 5 jours.
Livraison dans le monde entier.

Książka ta przedstawia wyniki przekrojowego badania motywów oszczędzania w wiejskich gospodarstwach domowych.

Metodologia badania polega na triangulacji danych za pomocą wywiadu strukturalnego 810 respondentów oraz dyskusji w 11 grupach fokusowych.

Analiza opisowa, analiza ekonometryczna (regresja logistyczna) i analiza infekcyjna (test Chi-Square) zostały wykorzystane odpowiednio do analizy danych statystyki opisowej, korelacji i testowania hipotez badawczych.

Z badania wynika, że większość (85,4 proc.) na wsi stosuje Model Cyklu Życia; edukacja (66,7 proc.) jest najważniejszym motywem oszczędzania; wiejskie gospodarstwa domowe nie wyłączają łatwo motywów oszczędzania; poziom wykształcenia ze statystyką Walda (2,066) (p=0,151) jest jedyną niezależną zmienną, która zwiększa logit zmiennej zależnej, co oznacza, że zwiększa prawdopodobieństwo wyboru przez gospodarstwo domowe motywów oszczędzania środków do życia.

Ponadto, wyniki badań pokazują,że zapisy są dystrybuowane do wszystkich dzieci niezależnie od płci, ale w zależności od rodzaju zapisów istnieją zarówno transfery in-vivos, jak i transfery międzypokoleniowe.

Plus de détails

Livraison
Envoi en courrier suivi.
Livraison sous 2 à 4 jours en France et dans le monde entier.
Programme de fidélité
Votre panier totalisera 7 points fidélité vous offrant lors de votre prochain achat une réduction de 3,50 €
Avis clients
Soyez le premier à partager votre avis sur ce produit