MORALNOŚĆ AFRYKAŃSKA W KONTEKŚCIE ETYKI ARYSTOTELESOWSKIEJ

46,17 €

48,60 €

-5%

Frais d'envoi limités à 4,90 € pour la France métropolitaine quel que soit le nombre d'articles. Délai de livraison : 2 à 5 jours.
Livraison dans le monde entier.

Życie moralne i cnota

Praca ta spekuluje nad całością zagadnień moralności, opierając się na Arystotelesie, a następnie na jego wpływie na afrykański styl życia, zwłaszcza w Tanzanii, jako podstawie mojego studium przypadku.

Moralność jest ogólnie rozumiana jako zbiór zasad stosowanych wobec indywidualnych lub grupowych członków społeczeństwa.

Być moralnym celem w kultywowaniu sukcesu lub dobrego życia.

Różni się od etyki, która jest kodeksem postępowania w danej jednostce geograficznej.

Moralność dąży do celu i środków do jego osiągnięcia.

Moralność może być subiektywna, konwencjonalna lub względna.

Cnota (cnota) oznacza dobry nawyk lub jakość, którą człowiek ma, moralną.

Na przykład uczciwość, lojalność i wiele podobnych.

Arystoteles podzielił cnoty na dwie grupy: intelektualną i cnotę charakteru lub moralną.

Obydwa dzieła są synonimiczne: cnota charakteru polega na intelektualnym we wszystkich jego decyzjach.

Tak więc, gdzie te dwa spotkania prowadzą do ludzkiego szczęścia.

Tam, gdzie cnota charakteru działa niezależnie, wtedy prowadzi do wady.

Rozwój moralny dla Nyerere'a ma swoje korzenie w pracowitości, komunii i samodzielności.

Według Nyerere'a, człowiek rozwija się moralnie tak, jak osiąga wykształcenie, które czyni go świadomym.

Zło w świecie, a szczególnie w Tanzanii, jest wynikiem niewiedzy, ubóstwa i chorób.

Plus de détails

Livraison
Envoi en courrier suivi.
Livraison sous 2 à 4 jours en France et dans le monde entier.
Programme de fidélité
Votre panier totalisera 4 points fidélité vous offrant lors de votre prochain achat une réduction de 2,00 €
Avis clients
Soyez le premier à partager votre avis sur ce produit