Voorwaarden voor een oordeelkundige uitvoering van de joint venture

25,55 €

26,90 €

-5%

Livraison dans le monde entier.
Frais d'envoi limités à 4,90 € pour la France métropolitaine quel que soit le nombre d'articles. Délai de livraison : 2 à 5 jours.

of Win-Win-partnerschap in de Democratische Republiek Congo

Deze studie richt zich op het gebruik van de joint venture-formule, een experiment dat in de Democratische Republiek Congo is uitgevoerd door Gécamines, die onder auspiciën van de Congolese regering partnerschapsovereenkomsten had gesloten met enkele buitenlandse investeerders.

Uiteindelijk is gebleken dat deze partnerschappen niet de verwachte resultaten hebben opgeleverd, aangezien zij niet volgens de regels van de handel, d.w.z.

in de juiste vorm, zijn ontworpen en uitgevoerd.

Als gevolg daarvan is er sprake van wijdverbreide corruptie, het niet nakomen van verplichtingen, gebrek aan transparantie, willekeurige verdeling van aandelen, talloze privileges ten gunste van buitenlandse partners en ten nadele van lokale partners, met als gevolg de bescheiden financiële opbrengsten voor deze laatste, inclusief het niet in aanmerking nemen van de voorwaarden of voorwaarden voor de oordeelkundige oprichting van gemeenschappelijke ondernemingen.

Op basis hiervan hebben wij gepleit voor de voorwaarden voor een rationele toepassing van joint ventures met een politiek, juridisch, mensenrechten-, economisch, technologisch, veiligheids- en ethisch verantwoord karakter.

Bovendien werden enkele begeleidende maatregelen en een passend beheer van deze joint ventures aanbevolen om ze te rationaliseren ten behoeve van de overeenkomstsluitende partijen in het bijzonder en de Congolese natie in het algemeen.

Plus de détails

Livraison
Envoi en courrier suivi.
Livraison sous 2 à 4 jours en France et dans le monde entier.
Programme de fidélité
Votre panier totalisera 2 points fidélité vous offrant lors de votre prochain achat une réduction de 1,00 €
Avis clients
Soyez le premier à partager votre avis sur ce produit