Osobowość w odniesieniu do pracy - konflikt rodzinny

53,39 €

56,20 €

-5%

Frais d'envoi limités à 4,90 € pour la France métropolitaine quel que soit le nombre d'articles. Délai de livraison : 2 à 5 jours.
Livraison dans le monde entier.

wśród pracowników przedsiębiorstwa górniczego w Republice Południowej Afryki

Celem badania było zbadanie, w jaki sposób Wielka Piątka cech osobowościowych wiąże się z konfliktem w rodzinie pracowniczej, biorąc pod uwagę różne formy konfliktu w rodzinie pracowniczej w przemyśle wydobywczym.

W badaniu wykorzystano projekt ilościowy, przy czym próba składała się z 270 respondentów z wybranej kopalni w RPA.

Do doboru respondentów z całej populacji wykorzystano próbę probabilistyczną.

Dane zostały przeanalizowane przy użyciu opisowej analizy statystycznej.

Do badania asocjacji pomiędzy zmiennymi wykorzystano analizę regresji liniowej.

Analizę współczynników potwierdzających wykorzystano do pomiaru ważności dla konfliktu między pracą a rodziną (WFC).

Do pomiaru ważności osobowości, ważności twarzy, konstrukcji i zawartości wykorzystano ważność.

Wiarygodność mierzono za pomocą Cronbacha alfa.

Wyniki badań wykazały istotną ujemną zależność między cechami osobowości a WFC, z wyjątkiem cechy zgodności.

Wyniki wykazały również istotne ujemne korelacje z różnymi formami WFC, z wyjątkiem cechy zgodności.

Plus de détails

Livraison
Envoi en courrier suivi.
Livraison sous 2 à 4 jours en France et dans le monde entier.
Programme de fidélité
Votre panier totalisera 5 points fidélité vous offrant lors de votre prochain achat une réduction de 2,50 €
Avis clients
Soyez le premier à partager votre avis sur ce produit