Persoonlijkheid in relatie tot werk - gezinsconflict

53,39 €

56,20 €

-5%

Frais d'envoi limités à 4,90 € pour la France métropolitaine quel que soit le nombre d'articles. Délai de livraison : 2 à 5 jours.
Livraison dans le monde entier.

onder werknemers in een mijnbouwbedrijf in Zuid-Afrika

De studie had tot doel te onderzoeken hoe de Big Five persoonlijkheidskenmerken verband houden met het conflict in de arbeidsfamilie, rekening houdend met de verschillende vormen van arbeidsfamilieconflicten binnen de mijnbouwindustrie.

De studie maakte gebruik van het kwantitatieve ontwerp, waarbij de steekproef bestond uit 270 respondenten uit de geselecteerde mijn in Zuid-Afrika.

Waarschijnlijkheidssampling werd gebruikt om respondenten uit de hele bevolking te selecteren.

De gegevens werden geanalyseerd met behulp van beschrijvende statistische analyse.

Om het verband tussen de variabelen te onderzoeken werd gebruik gemaakt van lineaire regressieanalyse.

Bevestigende factoranalyse werd gebruikt om de validiteit voor werk-familieconflicten (WFC) te meten.

Om de validiteit voor persoonlijkheid te meten werd gebruik gemaakt van face validity, construct en content validity.

Betrouwbaarheid werd gemeten met behulp van de Cronbach-alfa.

De resultaten van het onderzoek toonden een significant negatief verband aan tussen de persoonlijkheidskenmerken en WFC, met uitzondering van de aangenaamheidseigenschap.

De resultaten toonden ook significante negatieve correlaties met de verschillende vormen van WFC, met uitzondering van het aangenaamheidsgehalte.

Plus de détails

Livraison
Envoi en courrier suivi.
Livraison sous 2 à 4 jours en France et dans le monde entier.
Programme de fidélité
Votre panier totalisera 5 points fidélité vous offrant lors de votre prochain achat une réduction de 2,50 €
Avis clients
Soyez le premier à partager votre avis sur ce produit