Zmodyfikowana Fenomenologiczna Formuła Energii Stanu Ziemnego Jądra Światła

34,10 €

35,90 €

-5%

Livraison dans le monde entier.
Frais d'envoi limités à 4,90 € pour la France métropolitaine quel que soit le nombre d'articles. Délai de livraison : 2 à 5 jours.

Wzór z powodzeniem oblicza energię stanu gruntu jądra światła za pomocą trzech terminów, które zależą od A, N i Z

Stabilność j±dra można zrozumieć wiedz±c, że energia stanu gruntu zmienia się w zależno¶ci od liczby masowej A, liczby neutronów N i liczby protonów Z.

Proponuje się zmodyfikowany wzór fenomenologiczny na energię wi±ż±c± stan gruntu oparty na kwarkowym modelu j±dra.

Wzór ten z powodzeniem oblicza energię stanu gruntu j±dra ¶wietlnego używaj±c tylko trzech okre¶leń, które zależ± od liczb A, N i Z.

Ponieważ energia wiązania jest zależna od objętości nuklidu, wzór zawiera termin objętości proporcjonalny do liczby masowej A i wyraża energię asymetrii i kulombowego odpychania pomiędzy protonami w formie kombinowanej i prostszej niż w modelu kropli cieczy.

Biorąc pod uwagę zbiór 60 j±der lekkich dla A<55, wzór daje pierwiastkowe ¶rednie kwadratowe odchylenie 0,541 MeV dla frakcji wi±ż±cej w stosunku do warto¶ci eksperymentalnych.

Jest to lepsze niż konwencjonalny model kropli cieczy, który daje średnie kwadratowe odchylenie korzeniowe 3,485 dla tej samej liczby jąder.

Odchylenia pojawiają się dla bardzo lekkich jąder.

Ta książka została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji.

Plus de détails

Livraison
Envoi en courrier suivi.
Livraison sous 2 à 4 jours en France et dans le monde entier.
Programme de fidélité
Votre panier totalisera 3 points fidélité vous offrant lors de votre prochain achat une réduction de 1,50 €
Avis clients
Soyez le premier à partager votre avis sur ce produit