Metropolizacja średnich miast

25,55 €

26,90 €

-5%

Frais d'envoi limités à 4,90 € pour la France métropolitaine quel que soit le nombre d'articles. Délai de livraison : 2 à 5 jours.
Livraison dans le monde entier.

Konieczność globalizacji czy odpowiedź na potrzeby rozwoju terytorialnego?Przypadek Maroka

Celem tej książki jest zbadanie, w jakim stopniu proces metropolizacji stanowi rozwiązanie dla poprawy konkurencyjności średnich miast.

Aby odpowiedzieć na pozycję pożądaną przez te miasta, ich rozwój i działania nie mogą być przewidziane wyłącznie w skali pojedynczego obszaru miejskiego.

Funkcjonalny proces metropolizacji policentrycznej jest niezbędny do zbudowania metropolitalnej trajektorii dla tych miast.

Proces ten wymaga, aby terytorium z powołaniem metropolitalnym było postrzegane jako system terytorialny o nadrzędnych funkcjach, które pozwalają mu na specjalizację w ramach sieci miast o minimum kontynentalnym lub regionalnym.

Wdrożenie tych wariantów, stosowanych w odniesieniu do miast marokańskich, będzie musiało zostać ocenione w świetle konieczności uwzględnienia oryginalności marokańskiej pod względem policentryczności morfologicznej, która przedstawia miasta parami.

Obserwacja ta zachęca podmioty terytorialne do usytuowania się w związku z tą specyfiką i do ewolucji w kierunku policentryczności z perspektywami opartymi na funkcjonalnej komplementarności.

Plus de détails

Livraison
Envoi en courrier suivi.
Livraison sous 2 à 4 jours en France et dans le monde entier.
Programme de fidélité
Votre panier totalisera 2 points fidélité vous offrant lors de votre prochain achat une réduction de 1,00 €
Avis clients
Soyez le premier à partager votre avis sur ce produit