Prof. Enos Kiremire : Livres, Biographie, Livres Audio, Bibliographie...
7 produits trouvés

Enos Masheija Rwantale Kiremire ukończył studia magisterskie na kierunku chemia na Uniwersytecie Afryki Wschodniej, Makerere University College w Ugandzie w 1970 r.

Miał okazję być krótko nauczany przez inspirującego, wybitnego chemika wizytującego, prof.

C.A.

Coulsona, a następnie uzyskał stopień doktora, który ukończył w 1977 r.

w marcu na Uniwersytecie w Nowym Brunszwiku.